WIELKI SŁOWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM IV

GOSPODARKA

GOSPODARKA SOCJALISTYCZNA

ma na celu zaspokajanie potrzeb konsumentów, w czym rzadko bywa skuteczna, za to zawsze gwarantuje zyski przedsiębiorstwom.GOSPODARKA KAPITALISTYCZNA

ma na celu maksymalizację zysków przedsiębiorstw, w czym zwykle nie jest skuteczna, za to ubocznie œwietnie zaspokaja potrzeby konsumentów.