WIELKI SŁOWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM III

NAUKI I SZTUKI HANDLOWE

ROZRYWKA

to sztuka pozbawiania ludzi czasu za wynagrodzeniem, które sami płacą.MARKETING

jest nauką o zaspokajaniu potrzeb producentów przez sprzedawców. Uzupełnieniem marketingu jest reklama.REKLAMA

jest sztuką nakłaniającą konsumentów do zaspokajania potrzeb sprzedawców.