WIELKI SŁOWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM II

PRAKTYKI EKONOMICZNE

KSIĘGOWOŚĆ

to rejestr prawomyślnych uczynków każdego wyznawcy ekonomii, badany okresowo przez skarbowość.SKARBOWOŚĆ

to powszechna inkwizycja ekonomiczna, obejmująca wszystkich ludzi niezależnie od statusu czy wyznania.KORUPCJA

to sztuka kompromisu pomiędzy uznanym obrządkiem ekonomii a realiami życia świeckiego. Jako nieortodoksyjna działalność frakcyjna, mimo formalnego zakazu, korupcja cieszy się dużą tolerancją.SZARA STREFA

to wychodząca poza uznany obrządek technika łagodzenia rozbieżności pomiędzy doktryną ekonomii a realiami życia świeckiego. Jako działalność schizmatyczna, szara strefa jest zaciekle zwalczana przez skarbowość.