WIELKI SŁOWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XIX

NAUKI DEMOGRAFICZNE

DEMOGRAFIA

zlicza ludzi, nie znaczšc ich, wskutek czego na końcu pamiętany jest tylko ostatni numer. Demografia jest zakazana w kulturach chrzeœcijańskich, muzułmańskich i judaistycznych, czyli wszystkich przyjmujšcych autorytet Starego Testamentu.EWIDENCJA

numeruje ludzi, ale ich nie liczy. Ewidencja jest legalna.