WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XV

NAUKI FILOZOFICZNE

METAFIZYKA

jest nauk¹ o wszystkim. Zgodnie z twierdzeniem Hume’a, sama metafizyka jest niczym.GNOSEOLOGIA

jest nauk¹ o poznaniu. Zgodnie z twierdzeniem Kleinbrota, sama gnoseologia jest niepoznawalna.ONTOLOGIA

jest nauk¹ o istnieniu. Zgodnie z twierdzeniem Brötchena, ontologia jeszcze nie istnieje.MATERIALIZM

to idea g³osz¹c¹ nieistnienie idei.IDEALIZM

to idea g³osz¹ca nieistnienie papieru, na którym jest zapisana.