WIELKI SŁOWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XIII

NAUKI TAJEMNE

TAJEMNICA NAJWYŻSZA

przechowywana przez różne elitarne organizacje i hermetyczne grupy, to wiedza o tym, że nie istnieje żadna tajemnica. Objawianie tego zwykłym ludziom jest zakazane przez większoœć religii.GENETYKA

to hermetyczna wiedza o dziedziczeniu cech doczesnych oraz o tym, na ile genotyp steruje rozwojem organizmu od poczęcia aż po œmierć. PóŸniej cały genotyp pozostaje w zwłokach i nie wywiera istotnego wpływu na stan duszy. Mimo to wiele koœciołów domaga się zakazu praktyk genetycznych.