WIELKI SŁOWNIK NAUKI I SZTUKITOM I

NAUKI EKONOMICZNEEKONOMIA

to religia zobowiązująca wiernych do rozwijania cnoty chciwości. Ekonomia toleruje – na zasadach wzajemności – te spośród innych religii, które nie kwestionują jej kultu.


PIENIĄDZ

obiekt kultu ekonomii, bezużyteczny dla pogan, przez wiernych pożądany jako symbol wszelkich wartości.


FINANSE

to liturgia ekonomii. Finanse normują posługiwanie się pieniądzem. W ramach prywatnej religijności wierni gromadzą pieniądz, demonstrując w ten sposób zaufanie w wiarę innych ludzi. Publiczna religijność wymaga – odwrotnie – pozbywania się pieniądza.


KOPERNIKA-GRESHAMA PRAWO

mówi o tym, że oficjalny obrządek finansów (obrót) zdominowany jest przez zły pieniądz, natomiast prywatna religijność (tezauryzacja) przez dobry. Prawo K-G łagodzi sprzeczność celów prywatnej i publicznej religijności ekonomii.


BIZNES

to sztuka legalnego pozbawiania ludzi pieniądza, koncesjonowana przez kapłanów i proroków ekonomii.